KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

SPECJALISTA DS. REINTEGRACJI SPOŁECZNO - ZAWODOWEJ

w wymiarze 1/2 etatu

 

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór specjalisty”, w Centrum Integracji Społecznej, ul. Wiejska, w terminie do dnia 03 marca 2023r. (liczy się data wpływu do CIS) lub za pośrednictwem ePUAP (każdy dokument należy przesłać podpisany – własnoręczny lub przez profil zaufany), adres skrzynki: /CISUSTKA/SkrytkaESP.

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

 

nabór -specjalista ds reintegracji

kwestionariusz

 

.............................................................................................................................................................

KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

SPECJALISTY PRACY Z RODZINĄ – DORADCY ZAWODOWEGO

w niepełnym wymiarze czasu pracy (11/16 etatu)

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór – doradca zawodowy" w Centrum Integracji Społecznej, ul. Wiejska 10, w terminie do dnia 17 lutego 2023r r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do CIS). Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Centrum Integracji Społecznej w Ustce. Osoba do kontaktu: Dorota Bas, tel.: 793 824 711

ogłoszenie doradca zawodowy

 

 

.......................................................................................................................................................................................

KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

SPECJALISTY PRACY Z RODZINĄ – DORADCY ZAWODOWEGO

w niepełnym wymiarze czasu pracy (11/16 etatu)

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór – doradca zawodowy" w Centrum Integracji Społecznej, ul. Wiejska 10, w terminie do dnia 27 stycznia 2023r r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do CIS). Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Centrum Integracji Społecznej w Ustce. Osoba do kontaktu: Dorota Bas, tel.: 793 824 711

 

ogłoszenie doradca zawodowy

 

................................................................................................................................

KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

SPECJALISTY PRACY Z RODZINĄ – DORADCY ZAWODOWEGO

w niepełnym wymiarze czasu pracy (11/16 etatu)

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór – doradca zawodowy" w Centrum Integracji Społecznej, ul. Wiejska 10, w terminie do dnia 15 Grudnia2022 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do CIS). Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Centrum Integracji Społecznej w Ustce. Osoba do kontaktu: Dorota Bas, tel.: 793 824 711

ogłoszenie doradca zawodowy

 

.................................................................................................................................................................................................................................................