KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

OGŁASZA
NABÓR PIELĘGNIARKI
w wymiarze
1/4 etatu
w ramach projektu „Usteckie Centrum Usług Społecznych II”

 

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na pielęgniarkę w mieszkaniu wspomaganym w
Centrum Integracji Społecznej, ul.
Wiejska, w terminie do dnia 31 maja 2023r. (liczy się data wpływu do CIS)
lub za pośrednictwem ePUAP
(każdy dokument należy przesłać podpisany własnoręczny lub przez profil
zaufany), adres skrzynki:
/CISUSTKA/SkrytkaESP.
Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywan
e. Wybrane osoby
zos
taną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

 

nabór na pielęgniarke

kwestionariusz dla kandydata

KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

OPIEKUN MIESZKANIA WSPOMAGANEGO TYPU WSPIERANEGO

w wymiarze 1/2 etatu

w ramach projektu Usteckie Centrum Usług Społecznych II

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na opiekuna mieszkania wspomaganego Centrum Integracji Społecznej, ul. Wiejska, w terminie do dnia 26 maja 2023r. (liczy się data wpływu do CIS)
lub za pośrednictwem ePUAP (każdy dokument należy przesłać podpisany własnoręczny lub przez profil zaufany), adres skrzynki: /CISUSTKA/SkrytkaESP.

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

nabór na opiekuna w mieszkaniu wspomaganym

kwestionariusz dla kandydata

 

................................................................................................................................................................................................................................................

 

KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

OPIEKUN/KA W MIESZKANIU WSPOMAGANYM TYPU WSPIERANEGO

śr. 2os. x 1 etat lub 3 os. w łącznej ilości 2 etatów


 Zakres zadań:

1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się);

2) opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);

3)pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;

4) zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej); Centrum Integracji Społecznej w Ustce, ul. Wiejska 10, 76 -270 Ustka e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.cis.ustka.pl tel. 793 824 711 ePUAP: /CISUSTKA/SkrytkaESP

5) prowadzenie dokumentacji, m.in. indywidualny plan wsparcia i pracy z osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, dziennik czynności opiekuńczych oraz innej zleconej przez podmiot prowadzący mieszkanie;

6) współpraca z kadrą CIS, MOPS przy realizacji zadań

 

do pobrania:

ogłoszenie o naborze

kwestionariusz dla kandydata

 

 ................................................................................................................................................

KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

SPECJALISTA DS. REINTEGRACJI SPOŁECZNO - ZAWODOWEJ

w wymiarze 1/2 etatu

 

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór specjalisty”, w Centrum Integracji Społecznej, ul. Wiejska, w terminie do dnia 23 marca 2023r. (liczy się data wpływu do CIS) lub za pośrednictwem ePUAP (każdy dokument należy przesłać podpisany – własnoręczny lub przez profil zaufany), adres skrzynki: /CISUSTKA/SkrytkaESP. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

nabór -specjalista ds reintegracji

 

..........................................................................................................