Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce zatrudni

Instruktora w Warsztacie Porządkowym i Utrzymania Terenów Zielonych

w wymiarze 3/4 etatu, na czas określony. 

więcej informacji:

rekrutacja.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------