Projekt „Mali ale ważni” realizowany był przez Stowarzyszenie Horyzont w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz Centrum Integracji Społecznej w Ustce w okresie październik – grudzień 2016r. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Celem głównym projektu była profilaktyka, której założeniem była ochrona dzieci w wieku 0-6 lat przed doświadczaniem przemocy ze strony najbliższych.

plakat projektu Mali ale ważni ukazujący małego chłopca w okularach

Oddziaływania psychospołeczne w postaci warsztatów były skierowane do rodziców małych dzieci (0-6 lat) w celu wsparcia ich w pokonywaniu trudności związanych z wychowywaniem dzieci, wzmacnianiu kompetencji rodzicielskich, podnoszeniu umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, wychowywania dzieci bez stosowania przemocy. Warsztaty realizowane były w oparciu o Porozumienie bez Przemocy M. Rosenberga (NVC) w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Przeprowadzono zajęcia w 2 grupach, 12 spotkań po 3 godziny dla każdej grupy.

Projekt skierowany był do 30 osób. W zajęciach organizowanych w Ustce udział wzięło 12 osób, w tym 10 kobiet i 2 mężczyzn.