Centrum Integracji Społecznej w Ustce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.cis.ustka.pl

Data publikacji strony internetowej: 20.12.2016r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2020r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest oparta na szablonie JOOMLA, częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

  • brak pełnej audiodeskrypcji – możliwy tylko tekst alternatywny obrazów,
  • niepoprawnie zagnieżdżone niektóre nagłówki,

Udogodnienia:

  • pełna obsługa strony możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki\
  • używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych,
  • wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne; złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów,
  • strona jest wyposażona w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

a) przełącznik zmiany rozmiaru czcionki 

b) przełączniki zmiany kontrastu

c) przełącznik zmiany układu strony

d) przełącznik zmiany na „tryb nocny”

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamila Kieraś
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pracownik odpowiedzialny za obsługę strony: Magdalena Krasińska

Telefon: 59 7260604, 793824711

Każdy ma prawo:

a) zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
b) zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
c) wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

a) dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
b) wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
c) wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce
Adres: Centrum Integracji Społecznej w Ustce, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 59 7260604
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Integracji Społecznej w Ustce nie ma możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Od wejścia do korytarza na parterze prowadzą schody. Pomieszczenia biurowe znajdują się również na piętrze, na które prowadzą strome schody.

W budynku nie ma windy.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brail'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

CIS posiada rampę progową, wspomagającą przejazd przez progi drzwiowe. Ponadto w zakresie skorzystania z usług CISu, możliwa jest pomoc uczestników w wejściu do budynku.

Aplikacje mobilne

Centrum Integracji Społecznej nie posiada aplikacji na urządzenia mobilne.
Inne informacje i oświadczenia

Centrum Integracji Społecznej w Ustce w bieżącym 2020r. zostanie przeniesione do nowej siedziby – budynku w pełni dostosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami. Na bieżąco dostosowywana jest treść pod kątem spełnienia wymagań dostępności - dotychczasowe informacje, nie uwzględniające zasad WCAG będą na bieżąco zmieniane. Planuje się szkolenia pracowników w zakresie obsługi strony i dostępności. W przypadku możliwości finansowych CIS, zakupione będą aplikacje audiowizualne, dźwiękowe dla os. ze szczególnymi potrzebami w nowym budynku CIS.