...

solidarni z maluchami mini

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych dla Centrum Integracji Społecznej w Ustce - Pani/Pana danych osobowych:

I. Administratorem danych jest Centrum Integracji Społecznej w Ustce, adres: Centrum Integracji Społecznej w Ustce, 76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5

II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Piotrem Szumko jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

III. W/w administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

IV. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw:

 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

V. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

 2. prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

 3. prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

 6. prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.

VI. Dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. upoważnionym z mocy prawa podmiotom;

 2. dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;

 3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;

 4. podmiotom z którymi współpracuje Administrator w zakresie obsługi interesantów (m.in.: tłumacz przysięgły).

VII. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

VIII. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Serdecznie zapraszamy na VIII ŚNIADANIE BIZNESOWEsb5

 

Spotkanie odbędzie się 29 maja 2018 r. w godz. 1000- 1300 
w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Posejdon” w Ustce,

ul. Rybacka 10, 76-270 Ustka.

Tematyka spotkania:

- Ustecka Sieć Biznesu - prezentacja działalności lokalnych przedsiębiorstw

- Nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Swój udział można zgłosić:

- telefonicznie pod nr. 59 726 06 04

- e-mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- osobiście w siedzibie CIS w Ustce, ul. Wyszyńskiego 5.

Na zgłoszenia czekamy do 25.05.2018.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza plakat zapraszający do Mobilnego Punktu Informacyjnego w dniu 29 maja 2018 w godzinach 9-11.30 w siedzibie CISwszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI). 
Bezpłatne konsultacje odbędą się: 
 • 29 maja 2018 r. w Centrum Integracji Społecznej w Ustce,
  ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, w godzinach: 9:00-11:30
Nie prowadzimy zgłoszeń. Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.
W ramach MPI pracownik LPI FE w Słupsku udzieli bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
W trakcie dyżuru będzie można się dowiedzieć m.in.: czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do wsparcia w ramach założeń Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, jakie są zasady ubiegania się o środki oraz gdzie należy szukać przydatnych informacji.
Szczegółowych informacji na temat MPI udziela:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku
ul. Portowa 13 B; 76-200 Słupsk

tel. 59 714 18 44; 59 714 18 45
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Od 1 marca rozszerzamy ofertę Usteckiego Generatora Przedsiębiorczości!!   contract 408216 1920

CIS nawiązało współpracę z Pomorskim Funduszem Pożyczkowym, w ramach której prowadzone będą:

 1. bezpłatne konsultacje na rzecz przedsiębiorców z sektora MŚP oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie oferowanego przez PFP wsparcia z Funduszy Europejskich oraz ze środków Województwa Pomorskiego,
 2. wsparcie doradcy PFP na rzecz przedsiębiorców w procesie aplikowania o udzielenie pożyczki oferowanej przez PFP, ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków Województwa Pomorskiego.

Serdecznie zapraszamy na dodatkowe spotkanie szkoleniowe workshop 2209239 1920
w ramach VII Śniadania Biznesowego

Spotkanie odbędzie się 6 marca 2018 r. w godz. 10.00- 13.00 
w Urzędzie Miasta Ustka, sala 101,
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

Tematyka spotkania:
JPK – Jednolity Plik Kontrolny - rewolucja w księgowości od 2018

 Swój udział można zgłosić:

- telefonicznie pod nr. 59 726 06 04

VII ŚB- e-mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- osobiście w siedzibie CIS w Ustce, ul. Wyszyńskiego 5

 

Na zgłoszenia czekamy do 28.02.2018

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

Za nami VII Śniadanie Biznesowe - szkolenie pt. RODO – po co to wszystko i jak się przygotować?

 

(kliknij aby powiększyć)

 IMG 7573   IMG 7579   IMG 7580

Serdecznie zapraszamy na VII ŚNIADANIE BIZNESOWE

VII ŚB

Spotkanie odbędzie się 7 lutego 2018 r. w godz. 10.00- 13.00
w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Posejdon” w Ustce,
ul. Rybacka 10, 76-270 Ustka


Tematyka spotkania:
- JPK – Jednolity Plik Kontrolny - rewolucja w księgowości od 2018
- RODO – po co to wszystko i jak się przygotować?

 

Swój udział można zgłosić:
- telefonicznie pod nr. 59 726 06 04
- e-mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- osobiście w siedzibie CIS w Ustce, ul. Wyszyńskiego 5

 

Na zgłoszenia czekamy do 02.02.2018

 

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST NIEODPŁATNY

 

Informujemy, że 08.01.2018r. Centrum Integracji Społecznej w Ustce będzie nieczynne.

 

W sprawach pilnych prosimy kontaktować się pod nr telefonu 793 824 711

życzenia

Świąt białych, pachnących choinką,

skrzypiących śniegiem pod butami,

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,

pełnych niespodziewanych prezentów.

Świąt dających radość i odpoczynek

oraz nadzieję, że nadchodzący rok

będzie jeszcze lepszy niż ten, który właśnie mija

życzą

Kierownik, Pracownicy i Uczestnicy

Centrum Integracji Społecznej w Ustce