...

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje
pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia
życzą pracownicy i uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Ustce

 

 

W imieniu Burmistrza Jacka Graczyka 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY na XIV ŚNIADANIE BIZNESOWE

Spotkanie w formie szkoleniowej odbędzie się 6 grudnia 2019 r. w godz. 10:00 – 13:00, w Ośrodku Wypoczynkowym Energetyk w Ustce, ul. Kościuszki 19 (zmiana dotychczasowego miejsca spotkań)

Temat spotkania:
"PPK - w teorii i praktyce" - spotkanie w formie szkoleniowej

Zgłoszenia przyjmujemy do 4 grudnia br.:
- telefonicznie pod nr. 59 726 06 04
- e-mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- osobiście w siedzibie CIS w Ustce, ul. Wyszyńskiego 5

Udział bezpłatny!!!

14 sniadanie biznesowe

bo208 3ddd 

W tym szczególnym dniu,jakim jest Dzień Pracownika Socjalnego, składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia za wysiłek, zaangażowanie i wkład w niesieniu pomocy innym. Życzymy, aby tak ważna rola społeczna stała się prawdziwym spełnieniem i przyniosła satysfakcję z wykonywanej pracy, by zawsze budziła szacunek i uznanie.

Kierownik i pracownicy Centrum Integracji Społecznej w Ustce

.........................................................................................................

Centrum Integracji Społecznej w Ustce poszukuje do współpracy neurologopedę lub logopedę z doświadczeniem w pracy z osobami niesamodzielnymi (w tym szczególnie z osobami w afazji po udarze, wylewie, wypadku itd)
Głównym zadaniem logopedy będzie rozwój mowy, wywoływanie mowy, terapia w zakresie komunikacji społecznej i rozwój zachowań deficytowych z uwagi na stwierdzone niepełnosprawności osób niesamodzielnych, w tym afazję po udarach, wylewach, wypadkach etc.

Poniżej szczegóły dot. zamówienia:

1. Usługi logopedyczne dla osób niesamodzielnych (zależnych, w tym dorosłych, starszych, z niepełnosprawnościami w ilości średnio 10 godz. zegarowych/m-c, maksymalnie 210 godzin zegarowych w okresie IX2019 – XII2020.                                                                                       

 1. Usługi logopedyczne będą realizowane w ramach projektu ”Usteckie Centrum Usług Społecznych”, poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
 2. Głównym zadaniem logopedy będzie rozwój mowy, wywoływanie mowy, terapia w zakresie komunikacji społecznej i rozwój zachowań deficytowych z uwagi na stwierdzone niepełnosprawności osób niesamodzielnych, w tym afazję po udarach, wylewach, wypadkach etc.
 3. Ilość godzin może zostać zmniejszona w przypadku mniejszego zapotrzebowania uczestników/czek projektu. W przypadku zmniejszenia ilości stawek godzinowych Wykonawcy nie będzie przysługiwało w stosunku do Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze.
 4. Zamówienie będzie realizowane w okresie IX2019 – XII2020.
 5. Miejsce realizowania usługi: miejsce zamieszkania uczestników/uczestniczek projektu – teren Miasta Ustka oraz Centrum Integracji Społecznej w Ustce.
 6. Logopeda (jeśli to konieczne) zapewnia we własnym zakresie narzędzia, materiały niezbędne do przeprowadzenia usługi

2. Wymagania dla wykonawców:

 1. wykształcenie:

- ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku lub w specjalności logopedia lub studia podyplomowe z logopedii lub neurologopedii;

- minimum 1 rok doświadczenia lub 50 godzin lub dla 5 osób przeprowadzonego wsparcia logopedycznego/ neurologopedycznego indywidualnego

 1. dyspozycyjna,
 2. mile widziane prawo jazdy kat. B.
 3. W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną i sam zamierza wykonać przedmiot zamówienia, wymagania znajdują zastosowanie do jego osoby.
 4. Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usługi będzie określany indywidualnie z uczestnikiem (osobą niesamodzielną) i/ lub opiekunem faktycznym osoby niesamodzielnej, a także z Zamawiającym.
 5. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji w trakcie realizacji usługi, m.in. karty indywidualnej konsultacji, ewidencji godzin oraz innych, wynikających z charakteru świadczonego poradnictwa (m.in. zaleceń do dalszej pracy)
 6. Z osobą fizyczną zostanie zawarta umowa cywilno – prawna, a w przypadku działalności gospodarczej, instytucji - umowy na świadczenie usług.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel 597260604 lub na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI)

Bezpłatne konsultacje odbędą się: 
 • 17 lipca 219 r. w Lokalnej Organizacji Turystycznej w Ustce, ul. Marynarki Polskiej 71, w godzinach 9:30 -12:00
Nie prowadzimy zgłoszeń. Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.
W trakcie dyżuru będzie można dowiedzieć się m.in.: czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do wsparcia w ramach założeń Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, jakie są zasady ubiegania się o środki oraz gdzie należy szukać przydatnych informacji.
Szczegółowych informacji na temat MPI udziela:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku
ul. Portowa 13 B; 76-200 Słupsk

tel. 59 714 18 44; 59 714 18 45
email: SlupsTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Plakat A4 MPI Ustka
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

zyczenia wielkanocneKo

Zarządzeniem nr 14.2019 Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Ustce wydłuża się termin składania ofert do dnia 8 maja 2019r. 

treść zarządzenia.pdf

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce ogłasza otwarty nabór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu RPPM.06.01.02-IZ.00-22-001/19.

 

treść ogłoszenia wraz z załącznikami.pdf

Zmiana Zarządzenia.pdf obowiązuje od 15.04.2019r.

Zapraszamy mieszkańców Ustki do konsultacji społecznych

link do regulaminu poniżej:

http://www.ustka.pl/pl/artykul/456/5014/konsultacje-spoleczne-regulamin-budzetu-obywatelskiego-miasta-ustka

Ponadto poniżej roczny plan spotkań z mieszkańcami:

Roczny plan spotkań z mieszkańcami.pdf 

 

---------------------------------------------------------------------

Serdecznie zapraszamy na XI ŚNIADANIE BIZNESOWE 

Spotkanie odbędzie się: 27 marca 2019 r. w godz. 10.00- 13.00 w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Posejdon” w Ustce, ul. Rybacka 10, 76-270 Ustka.

Tematyka spotkania:

1. Przedsiębiorco! skorzystaj z Funduszy EuropejskichKopia zapasowa XI śniadanie biznesowe

2. Instrument PORĘCZENIE jako wsparcie pomorskich przedsiębiorców

3. Zwrotne formy wsparcia dla przedsiębiorców i inwestorów w regionie

4. Najnowsze zmiany w prawie pracy

Swój udział można zgłosić:
- telefonicznie pod nr. 59 726 06 04
- e-mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- osobiście w siedzibie CIS w Ustce, ul. Wyszyńskiego 5.

Na zgłoszenia czekamy do 25.03.2019

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny

.......................................................................................................................................