Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 691

KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

POSZUKUJE KANDYDATÓW

NA ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - um.zlecenie/ usługa

  1. Usługi asystenta mogą świadczyć:

- osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

 -  osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,

- osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

2. Zakres zadań asystenta, które mogą polegać przede wszystkim na:

  1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Czas trwania usług asystenta:
- usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, 24godz. na dobę,  
- limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie (łącznie z usługami asystenckimi realizowanymi z innych funduszy).


b) Koszt jednej godzinny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta nie powinien przekroczyć 40 zł.

Asystenci będą realizowali usługę w okresie IV- XII.2021r. w ramach Programu, realizowanego ze środków  Funduszu Solidarnościowego

WAŻNE: W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.

W podejmowanych działaniach asystent ma obowiązek brania pod uwagę potrzeby i preferencje uczestnika Programu lub opiekuna prawnego dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

ZAPRASZAMY OSOBY SPEŁNIAJĄCE POWYŻSZE KRYTERIA DO KONTAKTU Z CIS W USTCE, UL. WIEJSKA 10, TEL. 793824711.

Dokumenty aplikacyjne można przesłać na naszego e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.