Reintegracja zawodowa to działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

 

 

Reintegracja zawodowa w naszym Centrum prowadzona jest w ramach warsztatów zawodowych - wewnętrznych i zewnętrznych.

 

Warsztat wewnętrzny utworzony jest w CIS. Udział w warsztacie wewnętrznym trwa do 9 miesięcy. Pozostały okres 3 miesięcy to reintegracja w warsztacie u pracodawców.

 

Warsztat zewnętrzny to warsztat zorganizowany u pracodawcy na podstawie Porozumienia na realizację reintegracji zawodowej. Instruktorem warsztatu zewnętrznego jest pracodawca lub wskazany przez niego jego pracownik. Udział w takim warsztacie trwa do 12 miesięcy lub, w przypadku warsztatu będącego kontynuacją reintegracji w warsztacie wewnętrznym, do 3 miesięcy.

 

Aktualnie realizujemy reintegrację zawodową w warsztatach:

  1. remontowo-budowlany 
  2. porządkowy i utrzymania terenów zielonych 
  3. opiekuńczy
  4. ślusarski (u pracodawcy)

 

Dodatkowo CIS może zapewnić szkolenia i kursy zawodowe uczestnikom, dla którym będą one niezbędne do podjęcia lub utrzymania zatrudnienia.