Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce informuje, że na stanowisko

   Instruktora warsztatu porządkowego i utrzymania terenów zielonych

                         zatrudniony został Pan Robert Bałukonis

 

 

 

 

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce

Bez tytułu

 

 

                             zatrudni

 

       Instruktora warsztatu porządkowego 

          i utrzymania terenów zielonych


      w wymiarze 3/4 etatu, na czas określony.

 

 

Wymagania, które musi spełniać kandydat:

1) wykształcenie minimum średnie, pożądane o kierunku ogrodnik, konserwacja terenów zielonych, leśnik, rolnik,

2) co najmniej 2 letni staż pracy, pożądane w zakresie usług ogrodniczych, leśnych, konserwacji terenów zielonych, rolnych,

3) przygotowanie pedagogiczne lub kurs instruktora zawodu (z możliwością uzupełnienia w trakcie pracy – oświadczenie kandydata, iż ukończy w/w kurs),