KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

informuje, iż w naborze na stanowisko referenta ds. kadr nie wpłynęła żadna oferta.

Kamila Kieraś

Kierownik CIS w Ustce

23.04.2019

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

REFERENT DS. KADR

w wymiarze ½ etatu 

Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie.pdf

 kwestionariusz osobowy.docx

NA DOKUMENTY APLIKACYJNE CZEKAMY DO 19 KWIETNIA 2019R. DO GODZ. 12:00

Informacja

 

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5, 76-270 Ustka

informuje, że w wyniku naboru na stanowisku Ref. ds. kadr

zatrudniony/a zostanie Pan/i

Kamińska Małgorzata, zam. Słupsk

uzasadnienie dokonanego wyboru/uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru

Pani Małgorzata Kamińska spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe, predyspozycje oraz doświadczenie w pracy, niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku referenta ds. kadr w Centrum Integracji Społecznej w Ustce.

 

Ustka, dn. 26 lutego 2019r.

Kierownik CIS w Ustce

                                                                                                                                                                                                        Paulina Kamińska

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce  ogłoszenie referent

                       

ogłasza nabór

na stanowisko urzędnicze


Referent ds. kadr

 

 

Szczegóły w ogłoszeniu o naborze (do pobrania):

Nabór na stanowisko referenta ds. kadr.pdf

 

Na oferty czekamy do 25 lutego do godz. 15.00

Informacja

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5, 76-270 Ustka

 

informuje, że w wyniku naboru na stanowisku Głównego księgowego

zatrudniony/a zostanie Pan/i

 

Kraśnik Agnieszka zam. Ustka

uzasadnienie dokonanego wyboru/uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru

Pani Agnieszka Kraśnik spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe, predyspozycje oraz doświadczenie w pracy, niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku głównego księgowego w Centrum Integracji Społecznej w Ustce.

Ustka, dn. 28 stycznia 2019r.

Kierownik CIS w Ustce

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Paulina Kamińska

Informacja

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5, 76-270 Ustka

informuje, że w wyniku naboru na stanowisku wychowawcy w placówce wsparcia dziennego 

zatrudniony/a zostanie Pan/i

 

Patrycja Różycka zam. Słupsk

Pani Patrycja Różycka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe, predyspozycje oraz doświadczenie w pracy, niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku wychowawcy w placówce wsparcia dziennego.

 

Ustka, dn. 7 lutego 2019r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

WYCHOWAWCY W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO
W FORMIE PRACY PODWÓRKOWEJ

Szczegóły w ogłoszeniu

ogłoszenie do pobrania.pdf

kwestionariusz osobowy do pobrania.docx

 

------------------------------------------------------------------------