KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

FIZJOTERAPEUTY

w niepełnym wymiarze czasu pracy - ¾ etatu

ogłoszenie.pdf

ZAPRASZAMY

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko Asystent osoby niepełnosprawnej/ asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w wymiarze pełnego etatu w ramach projektu „Przestrzeń na plus - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji „E”.

Ogłoszenie o naborze.pdf

ZAPRASZAMY

---------------------------------------------------------------------

Informacja

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5, 76-270 Ustka

informuje, że w wyniku naboru na stanowisku na stanowisko referenta ds. kadr

zatrudniony/a zostanie Pan/i

Magdalena Krasińska zam. Ustka

Pani Magdalena spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada wymagane przygotowanie zawodowe, predyspozycje oraz doświadczenie, niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku referenta ds. kadr w Centrum Integracji Społecznej w Ustce.

Ustka, dnia 22 maja 2019r.

Kierownik CIS w Ustce

                                                                                                                                                                                                        Kamila Kieraś

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

REFERENT DS. KADR

w wymiarze ½ etatu 

Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie.pdf

 kwestionariusz osobowy.docx

NA DOKUMENTY APLIKACYJNE CZEKAMY DO 17 maja 2019R. DO GODZ. 11:00

 

KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

informuje, iż w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. kadr nie wpłynęła żadna oferta.

Kamila Kieraś

Ustka, 7.05.2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

REFERENT DS. KADR

w wymiarze ½ etatu 

Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie.pdf

 kwestionariusz osobowy.docx

NA DOKUMENTY APLIKACYJNE CZEKAMY DO 6 maja 2019R. DO GODZ. 12:00