KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ/ ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

w niepełnym wymiarze czasu pracy - 1/2 etatu

ogłoszenie.pdf

OFERT MOŻNA SKŁADAĆ DO 24 STYCZNIA 2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

FIZJOTERAPEUTY

w pełnym wymiarze czasu pracy 

ogłoszenie.pdf

OFERT MOŻNA SKŁADAĆ DO 24 STYCZNIA 2020r.

------------------------------------------------------------------------------------------

KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

FIZJOTERAPEUTY

w niepełnym wymiarze czasu pracy – 3/4 etatu

 

ogłoszenie.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5, 76-270 Ustka

informuje, że w wyniku naboru na stanowisku Referenta ds.kadr 5 ofert uzyskało pozytywną ocenę formalną. Osoby zostały dopuszczone do dalszego etapu naboru - rozmowy kwalifikacyjnej.

Ilość wszystkich złożonych ofert: 6

Kierownik CIS w  Ustce

Kamila Kieraś

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

REFERENT DS. KADR

w wymiarze pełnego etatu 

ogłoszenie.pdf