Centrum Integracji Społecznej w Ustce informuje, że uczestnicy CIS nie otrzymują zasiłku dla bezrobotnych, a świadczenie integracyjne, które wypłacane jest uczestnikowi centrum w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1828, z późn. zm.).

   Zgodnie z art. 831 § 1 pkt. 9 oraz art. 833 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 155 z późn. zm.) świadczenie integracyjne nie podlega egzekucji.