Poradnictwo doradcyzawodowego polega na udzielaniu pomocy młodzieży i osobom dorosłym (bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracę) w wyborze zawodu, szkoły, kierunku szkolenia, podjęcia lub zmiany zatrudnienia. Doradca zawodowy dostarcza niezbędnych informacji i służy poradą.

Zapraszamy do korzystania z takiej formy wsparcia chętnych uczestników projektu "Przestrzeń na plus  - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji E" 

 

 

 

Poradnictwo doradcy zawodowego dla uczestników obszaru rewitalizacji -  24 Listopada 2022 w placówce CWMOR ul. Dworcowa 1 w godzinach od 13 do 18