...

Wizyty należy umawiać telefonicznie w godzinach otwarcia punktu. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.                                                               

HARMONOGRAM

udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i prowadzenia nieodpłatnej mediacji 

Ustka ul. Wiejska 10 tel. 

Ustka-rejestracja-na-porady-do-wywieszenia-plakat-_1_.jpg

...................................................................................................................................................................................................................

 

 

Niech w te ciepłe Święta
zło ze wstydu umrze.
Niech miłości skrzydła
rozpostrzeć dopomoże.
 
Niech harmonia kolędy
rozbrzmiewa w każdym kolorze
i radość niech wejdzie wszędy...
Nie tylko w zimowej porze.
 
Niech rok objawia się cały
swą wielką obfitością.
W bogactwo życia utkany -
wdzięcznością, szczęściem, miłością!
 
autor: Anna Chodyna Erbel
 
Kierownik, pracownicy i uczestnicy
Centrum Integracji Społecznej w Ustce i Placówki Wsparcia Dziennego
 
 
choinka grafika 2020 300x243
---------------------------------------------------------------------------------------------

Biblioteka Miejska w Ustce prosi o pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb obecnych i potencjalnych użytkowników . jest to dla nich ogromnie ważne, gdyż biorą udział w 4. Rundzie Programu Rozwoju Bibliotek i diagnoza potrzeb jest jego nieodzownym elementem. Z góry dziękuję za poświęcony czas.

https://docs.google.com/.../1iX20LHBDvpVelYKd.../viewform...

 

17192173_1348707178522622_4246538263728339601_o.png

 

Centrum Integracji Społecznej w Ustce informuje, że dzień 24.12.2021r. jest dniem wolnym od pracy (za święto przypadające 25.12.2021r.)  i uczestnictwa w CIS.

W sprawach pilnych, nagłych kontakt pod nr tel. 793 824 711.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Przyjęty projekt dostosowuje rozwiązania zawarte w ustawie o zatrudnieniu socjalnych do zmieniającego się otoczenia społeczno – gospodarczego, uwzględniających w szczególności sytuację na rynku pracy. Nowe przepisy mają zachęcić osoby, którym grozi znalezienie się w sytuacji marginalnej do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji umożliwiających podjęcie trwałego zatrudnienia.

Najważniejsze rozwiązania

Najważniejsza zmiana dotyczy podniesienia wysokości świadczenia integracyjnego, które przysługuje uczestnikowi zajęć w Centrum Integracji Społecznej (CIS). Świadczenie ma wzrosnąć ze 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych do 120 proc. tego zasiłku. Zrezygnowano także z utrzymywania obniżonej wysokości świadczenia integracyjnego w okresie próbnym w CIS.

Aby skorzystać ze wsparcia Centrów Integracji Społecznej nie trzeba już będzie spełnić m.in.  przesłanki ubóstwa. – Ten czynnik nie powinien mieć decydującego wpływu na dostęp do wsparcia, może być ono zarówno przyczyną jak i sutkiem wykluczenia społecznego – powiedziała minister Maląg.

Co jeszcze się zmieni?

Projektowana ustawa zakłada również wprowadzenie szeregu zmian, które poprawią sytuację uczestników zajęć Centrów i Klubów Integracji Społecznej (KIS). Zmiany dotyczą m.in.

· Uelastycznienia czasu uczestnictwa w CIS. Dotychczas, czas dziennego uczestnictwa w CIS wynosił przynajmniej 6 godzin dziennie. Nowe przepisy umożliwią większą swobodę ograniczając się do wskazania tygodniowego czasu pobytu w CIS do min. 30 godzin, przy jednoczesnym zaznaczeniu, że nie może on być dłuższy niż 40 godzin.

· Maksymalny okres uczestnictwa w CIS będzie mógł wynosić 24 miesiące, to znaczy o 6 miesięcy dłużej niż obecnie,

· Obecnie, kierownik CIS może przyznać uczestnikowi do 6 dni wolnych od zajęć.  Po zmianach uczestnik zajęć będzie mógł skorzystać w sumie z 12 dni wolnego, w przypadku przedłużenia uczestnictwa. Wymiar dodatkowych dni wolnych będzie proporcjonalny do okresu przedłużenia uczestnictwa. Zwiększony został także limit dni nieobecności z powodu choroby, z 14 do 21 dni.

· Z 12 miesięcy do 6 miesięcy skrócony został okres, na który pracodawca będzie się zobowiązywał – w ramach instytucji zatrudnienia wspieranego – przyjąć do pracy uczestnika lub absolwenta Centrów Integracji Społecznej lub Klubów Integracji Społecznej w zamian za refundację części wynagrodzenia do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne. Dotychczasowe rozwiązanie zobowiązujące pracodawcę do zatrudnienia przez okres 12 miesięcy nie przynosiło bowiem zamierzonych rezultatów.

· Podniesiono również górny limit premii motywacyjnej do 100 proc. świadczenia integracyjnego z obecnych 50 proc. Natomiast osoby mające prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy będą mogły uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez KIS.

Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych regulacji, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

 

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/rodzina/projekt-ustawy-o-zatrudnieniu-socjalnym-przyjety-przez-rade-ministrow

Szanowni Państwo, We wtorek, 7 grudnia br., odbyła się prezentacja projektu budżetu Ustki 2022. Przypominamy, że uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 14 grudnia 2021, na formularzu 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

W związku z trwającą przebudową drogi krajowej nr 21 wykonawca – firma Colas Polska – informuje o wprowadzeniu ruchu wahadłowego.

Zmiany będą obowiązywać od czwartku, 18 listopada br.

sign-304093_960_720.png

Ruch wahadłowy zostanie wprowadzony na następujących odcinkach drogi:

  1. Włynkówko od przystanku autobusowego do zjazdu na Strzelinko (NORD salon) - km  63 + 555 – 64 + 155 – 600 mb
  2. Bydlino - Niestkowo (mniej więcej na środku odcinka prostego) - km 68+015 – 68+615 – 600 mb
  3. za cmentarzem w Zimowiskach (mniej więcej od połowy odcinka leśnego do końca lasu) - km 70+423 – 70+053 – 400 mb 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy mieszkańców Miasta Ustka i Gminy Ustka do udziału w obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Program obchodów 11 listopada 2021 (czwartek)

  • 11:00 Nabożeństwo w intencji Ojczyzny w Kościele pw. NMP Gwiazdy Morza w Przewłoce (ul. Armii Krajowej 2)
  • 12:00 Uroczystość przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Przewłoce. Uroczysty Apel (podniesienie flagi narodowej, przemówienie Burmistrza Miasta). Apel Pamięci, salwa honorowa, złożenie wiązanek kwiatów, przemarsz ulicami miasta pod Ratusz (z przystankiem na złożenie kwiatów pod Pomnikiem gen. Stanisława Sosabowskiego)
  • 14:00 Część artystyczna w wykonaniu młodzieży z usteckiego Domu Kultury (parking Ratusza)
  • 18:00 Koncert "Słynne utwory Chopina solo i w transkrypcji na klarnet" (Dom Kultury-bilety 10zł) Wykonawcy: Bogdan Kułakowski - fortepian; Andrzej Wojciechowski - klarnet

UWAGA: program może ulec zmianie w przypadku wprowadzenie ograniczeń związanych z epidemią

11listopada web

Szczegóły->   https://www.rpo.pomorskie.eu/-/webinarium-badz-przedsiebiorczy-skorzystaj-ze-wsparcia-funduszy-europejskich-

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------