...

????????Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje, że mieszkańcy, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców powinni bezzwłocznie przekazać informację o liczbie oraz adresie pobytu tych osób na terenie Gminy Miasto Ustka. Zgodnie z wytycznymi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego samorządy są zobligowane do codziennego raportowania aktualnej liczby uchodźców na swoim terenie. Informacje prosimy przekazywać do p. Anny Piszko pod numerem telefonu 59 8154-390 w godzinach pracy Urzędu lub mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Decyzją Wojewody Pomorskiego uchodźcy przebywający na terenie powiatu słupskiego w pierwszej kolejności kierowani są do następujących lokalizacji: Ośrodek „Kormoran” w Rowach – ul. Kościelna 16, 76-212 Rowy, Pałac Pod Bocianim Gniazdem, Runowo 23, 76-230 Potęgowo. Wymogiem jest, aby osoby te miały potwierdzenie przekroczenia granicy po dniu 24.02.2022. Wojewoda Pomorski, informuje, że przyjmowanie uchodźców w kwaterach prywatnych nie będzie refinansowane. Wykaz telefonów Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Słupskiego:
Telefon dyżurny całodobowy 605 – 403 – 605 – Koordynator ds. rozmieszczania po ośrodkach W godzinach pracy urzędu:
059 841 85 58
05 841 85 66
059 841 85 67
059 841 85 55
Całodobowa Infolinia Powiatu Słupskiego (obsługa również w języku ukraińskimi białoruskim)
736 300 727
789 347 041
 
274718048_4794459797333582_4194859254704806206_n.jpg
 
 
.............................................................................................................................................................................................................................

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie Słowińska Grupa Rybacka zaprasza podmioty publiczne  na szkolenie informacyjne dotyczące przyznawania dotacji w ramach działania: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności

Podczas spotkań omówione zostaną ogólne warunki związane z dofinansowaniem oraz zasady wsparcia projektów, które będzie można składać od 28 lutego do 23 marca 2022r.

Szkolenie zostanie przeprowadzone online za pomocą platformy Zoom 24 lutego 2022 roku od godziny 9:30.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z biurem SGR pod nr tel.: 516 559 181 lub za pośrednictwem poczty: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Słowińska Grupa Rybacka organizuje szkolenie z pisania wniosku oraz bizensplanu dla osób planujących wnioskować o dofinansowanie na założenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności oraz turystyki.

Szkolenie odbędzie się 01 marca 2022r. o godz. 9:00 za pomocą platformy internetowej Zoom.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z biurem SGR pod nr tel.: 516 559 181 lub za pośrednictwem poczty: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szanowni Państwo,

 w dniach 16 lutego - 23 marca 2022. prowadzone są ponadlokalne konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2021 - 2023 wraz z Diagnozą MOF Słupsk - Ustka. Określone w Strategii cele i kierunki działań wynikają z diagnozy obszaru oraz rozpoznania potrzeb, wyzwań i oczekiwań mieszkańców. Przygotowanie Strategii jest jednym z etapów przygotowania do wdrażania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej. Zapraszamy do zapoznania się z projektem i udziału w konsultacjach.

- spotkanie konsultacyjne online dla mieszkańców Ustki: 1 marca 2022 r., godz. 15.00 https://us06web.zoom.us/j/82726775901?pwd=T3lCTjlPME90SzdkTW5WbVE0YWlXZz09

- projekt Strategii, formularz konsultacyjne, informacje: https://www.ustka.pl/pl/news/content/7935

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie,

 

 

........................................................................................................................................................................................................................

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce w ramach realizacji programu socjalnego „Nie jesteś sam III” zaprasza na warsztaty tematyczne związane z nadużywaniem alkoholu w rodzinie.
Warsztaty skierowane są dla osób nadużywających alkoholu, sprawców i ofiar przemocy w rodzinie oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu.
Warsztaty odbędą się w Centrum Integracji Społecznej (ul. Wiejska 10) w Ustce w dniu 24 lutego 2022r. w godz. 10:00 – 12:00.
Nie obowiązują wcześniejsze zapisy.
 
 
Może być zdjęciem przedstawiającym na świeżym powietrzu i tekst „1 USTECKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH”
 
.......................................................................................................................................................................................................

 

straz pożarna i wykaz potrzebnych rzeczy dla pogorzelców

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku prowadzi nabór na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy:

Krawiec (Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych - MOD.03) dla osób pracujących w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach

i zamieszkujących teren powiatu słupskiego(również miasto Słupsk).


Egzamin państwowy organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.


Szczegółowe informacje pod numerem: 662 186 234


Serdecznie zapraszamy

 

Maszyna Do Szycia, Manekin, Wątek, Szycie, Couture

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Miasto Ustka przystępuje po raz trzeci do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program realizowany będzie od stycznia 2022r. do końca grudnia 2022r.

W związku z tym zapraszamy do udziału w Programie:

Grupa odbiorców/ uczestników:

Planowana liczba osób

dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

2

osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub równoważnym

15

osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

o stopniu umiarkowanym lub równoważnym

4

łącznie

21 osób

Wsparcie Asystenta polegać może przede wszystkim na:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

 3. załatwianiu spraw urzędowych;

 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Zakres czynności będzie ustalany na podstawie Szczegółowego zakresu czynności (zał. nr 9 do Programu).

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej1), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:

  1. zaświadczenie o niekaralności;

  2. pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

  3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów.

Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej i w skutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodzin osoby niepełnosprawnej.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Kwota przeznaczona na realizację Programu w 2022r. wynosiła będzie: 551 820,00zł, natomiast szacowana liczba godzin zaplanowana do zrealizowania – ponad 13 tysięcy.

INFORMUJEMY, ŻE PRZY NABORZE BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ:

a) SPEŁNIENIE KRYTERIÓW FORMALNYCH – DOSTARCZENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW

ORAZ

b) SPEŁNIENIE KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH:

 1. DOROSŁE OSOBY:

 1. stopień niepełnosprawności (pierwszeństwo dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną; kolejno: znaczny stopień niepełnosprawności, następnie osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności);

 2. osoba samotna;

 3. brak możliwości samodzielnego poruszania się w miejscu zamieszkania;

 4. brak możliwości samodzielnego poruszania się poza miejscem zamieszkania.

 1. DZIECI DO 16 R.Ż.:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

 2. brak możliwości samodzielnego poruszania się w miejscu zamieszkania;

 3. brak możliwości samodzielnego poruszania się poza miejscem zamieszkania;

W przypadku dużej liczby chętnych, będzie tworzona lista rezerwowa.

W załączeniu dokumentacja Programu:

 1. Karta zgłoszenia do programu – niezbędne w rekrutacji wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności

 2. Klauzula informacyjna w ramach Programu- niezbędne w rekrutacji

 3. Klauzula Rodo- niezbędne w rekrutacji

 4. Zakres czynności usług asystenckich

 5. Karta pracy asystenta

 6. Ewidencja przebiegu pojazdu

 7. Program- regulamin

Dokumenty należy składać do:

Centrum Integracji Społecznej w Ustce, ul. Wiejska 10, 76-270 Ustka,

Tel. kontaktowy: 793 824 711, 881 415 208.

1) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412)pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

Załączniki:

Aoon-program.docx

karta zgłoszenia Aoon.docx

zakres czynności.docx

karta pracy asystenta.docx

ewidencja przebiegu pojazdu.docx

klauzula rodo.docx

rodo informacja.docx

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

W dniu 7.01.2022 Centrum Integracji Społecznej w Ustce będzie nieczynne.

W pilnych sprawach kontakt pod numerem 793 824 711

-----------------------------------------------------------------------------------

UWAGA: od stycznia 2022r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Ma on być wsparciem gospodarstw domowych w związku z rosnącymi cenami gazu, energii i żywności (tarcza antyinflacyjna)
????https://www.ustka.pl/pl/news/content/7848
????http://mops.ustka.pl/?view=article&id=207:dodatek-oslonowy&catid=2
Informacje: tel. 59 8154 396 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zgodnie z zaproponowanymi przepisami dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

 

Zobacz obraz źródłowy

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------