...

Ogłoszenie otwartego naboru partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 6 Integracja Działanie 6.2 Usługi społeczne Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych, którego realizatorem będzie Centrum Integracji Społecznej w Ustce

 ogloszenie_nabor_partnera.pdf

oświadczenie- zał. nr 2.docx

Informujemy, że 16 czerwca 2017r. Centrum Integracji Społecznej będzie nieczynne.

W sprawach pilnych prosimy kontaktować się pod nr telefonu 793 824 711

 

ogłoszenie porządkowy5

Centrum Integracji Społecznej w Ustce informuje, iż w wyniku naboru wykonawców do prowadzenia zajęć w ramach reintegracji społecznej wyłoniono następujących wykonawców:

- Panią Karolinę Wszółkowską - poradnictwo psychologiczne grupowe i indywidualne

- Panią  Agnieszkę Biernacką - warsztaty przedsiębiorczości z poradnictwem zawodowym.

Oferta P. Karoliny i p. Agnieszki Biernackiej była jedyną złożoną w naborze na poszczególne działania.

 

 

 

Paulina Kamińska

kierownik CIS

 

Szanowni Państwo!

W imieniu Burmistrza Miasta Ustka Pana Jacka Graczyka mam przyjemność zaprosić Państwa na kolejne Śniadanie Biznesowe - spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt. zakładania, prowadzenia i zarządzania własną działalnością gospodarczą pn. Przedsiębiorcą być!

Centrum Integracji Społecznej w Ustce informuje, iż w wyniku naboru prowadzących w ramach programu BE FREE wyłoniono następujących wykonawców:

  1. Warsztaty motywacyjne - Anna Blok Usługi Terapeutyczno - Profilaktyczne.Poradnictwo
  2. Terapia indywidualna - Usługi profilaktyczne i psychoedukacyjne w zakresie uzależnień i przemocy Barbara Kumpin

Ponadto informujemy, iż nie wyłoniono wykonawców na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych i szkolenia dla pracowników z uwagi na brak złożonych ofert.

Paulina Kamińska - Kierownik CIS w Ustce

 

Centrum Integracji Społecznej w Ustce zaprasza do składania ofert na

przeprowadzenie działań w ramach programu pn. BE FREE.

 

zapytanie ofertowe.docx

życzenia

życzenia 2