...

Happy.png

 

 

*************************************************************************************************

22.12.2023 (1).jpg

***************************************************************************************************

Kierownik  CIS w Ustce ogłasza otwarty nabór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr FEPM.05.17-IZ.00-001/24, Priorytet 5, Działanie nr 5.17. Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, którego realizatorem będzie Centrum Integracji Społecznej w Ustce

zarządzenie . ogłoszenie o naborze partnera

formularz i oświadczenia

 

***********************************************************************************************

 

 

 

alarm charlie-crp.jpg

 

 

*****************************************************************************************************************

Poszukujemy osób które chciałyby zostać asystentem osoby z niepełnosprawnościami.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej mogą zostać osoby:

  1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta lub
  2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu
    lub
  3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora  Programu.

Zakres czynnościowy ustalany jest każdorazowo indywidualnie na podstawie autodiagnozy potrzeb osoby z niepełnosprawnością oraz katalogu ról społecznych, które osoba z niepełnosprawnością pełni lub chciałaby pełnić.

 Więcej informacji pod numerem telefonu 793 824 711 lub w siedzibie CIS w Ustce ul. Wiejska 10

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

W związku z pracami nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji
rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustka na lata 2016-2035

Uwagi do projektu (załącznik nr 1 do zarządzenia) można zgłaszać
poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego (załącznik nr 2 do
zarządzenia) poprzez dostarczenie formularza na biuro obsługi
interesantów Urzędu Miasta Ustka, przesłanie wypełnionego formularza
na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wypełnienie formularza online


https://ankieta.deltapartner.org.pl/ustka_gpr_formularz .

Konsultacje trwać będą do 26 marca 2024r. Zapraszamy do zapoznania
się z załączonymi dokumentami oraz do udziału w konsultacjach.

 

*****************************************************************************************

Najbliższe  terminy dyżurów pracownika
Państwowej Inspekcji Pracy w budynku Urzędu Miasta Ustka:

- 8 lutego,

- 14 marca,

- 11 kwietnia

 

************************************************************************************

50% Off (2).jpg

 

*********************************************************************************************************************************************

plakat porady prawne.jpg 

 Ustka-rejestracja-na-porady-do-wywieszenia-plakat-_1_.jpg

********************************************************************************************************************

Z okazji zbliżającego się święta Dnia Babci i Dziadka, Centrum Integracji Społecznej w Ustce –  w ramach warsztatu prac twórczych – proponuje nabycie kubków z proponowaną kompozycją nadruku. Możesz zlecić nam usługę, za którą zapłacisz 35zł(kubek w opakowaniu) a jeśli chcesz dekoracyjnie opakowany prezent wówczas całościowy koszt to 40zł. 

 

Zlecenie pisemne, płatność przelewem na podstawie faktury.

Zainteresowanie mogą się zgłosić do nas mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 793 824 711 lub osobiście ul. Wiejska 10

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

kubek cis 1.jpg                     kubek cis 5.jpg                    kubek cis 4.jpg                   kubek cis 2.jpg

 

 

**********************************************************************************************************************