Dyżur Państwowej Inspekcji Pracy -  bezpłatne porady prawne w zakresie prawa pracy.

Najbliższy dyżur odbędzie się 13 czerwca 2024 r. w Urzędzie Miasta Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3 w Ustce - w godzinach 8:30 do 14:00 pokój 119.

Kolejne dyżury odbywać się będą raz na kwartał, tj. 12 września 2024 r.,  12 grudnia 2024 r.

 

 

**************************************************************************************************************