Informujemy, że w wyniku naboru inicjatyw społecznych w zakresie małej infrastruktury wpłynęły 2 propozycje!

Dziękujemy inicjatorom!

Informujemy ponadto, że zgłoszenia poddane będą ocenie Zespołu Oceniającego, a ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 4.10.2023r.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------