Uczelnia Korczaka zaprasza do wzięcia udziału w badaniu, jest ono anonimowe, a jego wyniki są poufne. 

Serdecznie zapraszamy seniorów, osoby niesamodzielne oraz z niepełnosprawnością do udziału w badaniu dotyczących usług świadczonych środowiskowo oraz w placówkach całodobowej opieki.

 

linki do ankiety:

https://pbs.pl/dus02A

......................................................................................................................................................................................................