ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usług w zakresie udzielania poradnictwa podologicznego na terenie Miasta Ustka

w ramach projektu:

Usteckie Centrum Usług Społecznych II” realizowanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

zapytanie ofertowe

formularz oferty

rodo

klauzula informacyjna

wzór umowy

przeciwdziałanie agresji

wykaz personelu

oswiadczeni o braku wzajemnych powiązań

 

 

 

 

 

 

 

.............................................................................................................................