ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usług w zakresie terapii neurologopedycznej

na terenie Miasta Ustka

w ramach projektu:

Usteckie Centrum Usług Społecznych II” realizowanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Załączniki do pobrania

zapytanie ofertowe

formularz oferty

rodo

klauzula informacyjna

wzór umowy

wykaz personelu

przeciwdziałanie agresji

oświadczenie o braku wzajemnych powiązań

 

 

 

 

..............................................................................................................