Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku prowadzi nabór na kursy zawodowe
składający się z 3-ch modułów pod tytułem: „Wsparcie ukraińskich imigrantów
w Pomorskim” w ramach działania 14.01. Integracja imigrantów Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020.
Поморське вище медичне училище в Слупську проводить набір на професійні курси,
які складаються з 3 модулів під назвою «Підтримка українських іммігрантів у
Поморському воєводстві» стартує з 14.01. Інтеграція іммігрантів Регіональної
операційної програми Поморського воєводства на 2014-2020 роки
 
Plakat.jpg
 
 
......................................................................................................................................................................................