Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce zaprasza do aplikowania na stanowisko FIZJOTERAPEUTY - 2 osoby (1 i 1/2 etatu) w ramach dwóch projektów "Usteckie Centrum Usług Społecznych II" i "Przestrzeń na plus...". |Oferty składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "-fizjoterapeuta - nabór" do dnia 31.05.2022 do godz.15:00
Szczegóły w załączniku
 
 
 
 
...........................................................................................................................................................................