Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce zaprasza do składania ofert 

na świadczenie usług logopedycznych  w Placówce Wsparcia Dziennego  w ramach projektu 

Usteckie Centrum Usług Społecznych II” realizowanego na terenie Miasta Ustka

zapytanie ofertowe

załacznik1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

 

................................................................................................................................