Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce zaprasza do składania ofert 

na świadczenie usług w zakresie poradnictwa protetyczno - higienicznego

dla osób niesamodzielnych na terenie Miasta Ustka w ramach projektu 

Usteckie Centrum Usług Społecznych II” realizowanego

zapytanie ofertowe

wzór umowy

klauzula informacyjna

rodo

formularz oferty

oswiadczenie

 

.....................................................................................................................................................................................