Szanowni Państwo,

 w dniach 16 lutego - 23 marca 2022. prowadzone są ponadlokalne konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2021 - 2023 wraz z Diagnozą MOF Słupsk - Ustka. Określone w Strategii cele i kierunki działań wynikają z diagnozy obszaru oraz rozpoznania potrzeb, wyzwań i oczekiwań mieszkańców. Przygotowanie Strategii jest jednym z etapów przygotowania do wdrażania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej. Zapraszamy do zapoznania się z projektem i udziału w konsultacjach.

- spotkanie konsultacyjne online dla mieszkańców Ustki: 1 marca 2022 r., godz. 15.00 https://us06web.zoom.us/j/82726775901?pwd=T3lCTjlPME90SzdkTW5WbVE0YWlXZz09

- projekt Strategii, formularz konsultacyjne, informacje: https://www.ustka.pl/pl/news/content/7935

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie,

 

 

........................................................................................................................................................................................................................