W czwartek, 17 czerwca br., o godz. 17.00 Urząd Miasta Ustka zaprasza do rozmowy o naszym mieście. Na otwartym spotkaniu, w sali 101 ratusza, przedstawi „Raport o stanie miasta za rok 2020” i odpowie na pytania o sprawy bieżące UstkiBardzo zależy nam, aby mieszkańcy uczestniczyli w tym spotkaniu jak najliczniej! O czym jest Raport? O tym wszystkim, nad czym Urząd i miejskie jednostki pracują przez cały rok, a co dotyczy codziennego życia mieszkańców. Sprawdzicie czy dobrze gospodarujemy naszymi pieniędzmi, dowiecie się jakie wyniki w testach ósmoklasisty osiągają uczniowie miejskich podstawówek, jaka oferta kulturalna i sportowa kierowana jest do ustczan, skąd biorą się opłaty za śmieci i jak udaje się je nam segregować i wiele innych informacji.


WAŻNE: Każdy mieszkaniec Ustki ma prawo wziąć udział w debacie nad Raportem podczas Sesji Rady Miasta. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, czyli do dnia 23 czerwca 2021 r. (do godz. 15.30, liczy się data wpływu). Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Miasta w Ustce, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach:
• poniedziałek w godzinach od 8:00 do 16:00,
• od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,
w pokoju numer 205 – Biuro Rady Miasta Ustka w ratuszu.

 

Więcej informacji, wzór zgłoszenia do pobrania oraz pełna wersja Raportu na stronie: https://www.ustka.pl/pl/news/content/7359