Informacja

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5, 76-270 Ustka

informuje, że w wyniku naboru na stanowisku Referenta ds.kadr 5 ofert uzyskało pozytywną ocenę formalną. Osoby zostały dopuszczone do dalszego etapu naboru - rozmowy kwalifikacyjnej.

Ilość wszystkich złożonych ofert: 6

Kierownik CIS w  Ustce

Kamila Kieraś

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

REFERENT DS. KADR

w wymiarze pełnego etatu 

ogłoszenie.pdf