Centrum Integracji Społecznej w Ustce

informuje, 

iż  w wyniku naboru wykonawcy na poradnictwo dietetyczne 

w ramach projektu pn. "Usteckie Centrum Usług Społecznych" 

wpłynęły 2 oferty - wszystkie spełniały kryteria formalne.

Po analizie złożonych ofert na wykonawcę wybrano: 

Papoń Katarzyna - Dietetyk

Dziękujemy wszystkim za złożenie ofert.