logotypy Fundusze Europejskie, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Unia Europejska

W ramach projektu "POSTAW NA PRACĘ" zakończyły się działania dla I grupy uczestników. Uczestnicy 31.maja r. zakończyli udział w projekcie.

Przez okres próby i uczestnictwa w CIS uczestniczyli w następujących formach wsparcia:

  1. warsztatach interpersonalnych
  2. warsztatach przedsiębiorczości z poradnictwem zawodowym
  3. poradnictwie psychologicznym grupowym i indywidualnym
  4. zajęciach motywacyjnych z elementami coachingu
  5. warsztatach autoprezentacji i kreowania wizerunku
  6. szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej
  7. spotkaniu integracyjno - edukacyjnym w formie wyjazdu do Doliny Charlotty
  8. warsztatach u pracodawców
  9. oraz wielu innych działaniach organizowanych przez CIS, m.in. warsztatach równości płci, spotkaniach dot. przemocy, uzależnienia, współuzależnienia, zakładania działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej, więzi w rodzinie, bezpiecznych relacji w rodzinie, poradnictwo socjalne itd.

Uczestnikom w ramach projektu zapewniano badania medycyny pracy, ubezpieczenie NNW, bhp, art. żywnościowe, odzież i obuwie robocze, środki czystości. Otrzymywali świadczenia integracyjne oraz jednorazową integracyjną premię motywacyjną.

Uczestnicy objęci zostali również działaniami w ramach Programu profilaktyczno-terapeutycznego pn. "Be Free".

logotypy Caritas, Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce