Kopia_zapasowa_PWD logo zmniejszony.jpg

Działalność Placówki Wsparcia Dziennego ,,Aktywne popołudnie”

W ramach projektów „Usteckie Centrum Usług Społecznych” oraz w ramach projektu „Przestrzeń na plus”

Placówka Wsparcia Dziennego zaczęła swoją działalność od sierpnia 2018r. Na chwilę obecną zatrudnionych jest dwóch wychowawców w ramach projektu Usteckie Centrum Usług Społecznych. Równolegle PWD jest prowadzona w ramach projektu "Przestrzeń na plus" uruchomiona została 01.01.2019 i w chwili obecnej uczestniczy w niej 3 dzieci, którzy są pod opieką jednego wychowawcy.

Od momentu powstania Placówki (projekt UCUS) do dnia dzisiejszego zapisanych zostało 26 uczestników placówki (dzieci), w tym dwoje dzieci z autyzmem. W PWD mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 7 do 18 roku życia.

                   Do zadań obydwu PWD należy zapewnienie pomocy i wsparcia dzieciom z problemami wychowawczymi, edukacyjnymi i emocjonalnymi, które realizowane jest poprzez zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia warsztatowe z psychologiem oraz korepetycje z różnych przedmiotów świadczone przez wolontariuszy.

 W trakcie trwania zajęć uczestnicy mają zapewniony poczęstunek oraz napoje.

                   Placówka realizuje również zadania mające na celu wyrównanie szans dzieci. Ponadto dzieci z obu grup  uczestniczą w zajęciach integracyjno-aktywizacyjnych, takich jak: wyjścia do kina, do pizzerii, na kręgle, na lody. W trakcie wycieczek wyjazdowych uczestnikom PWD zapewniony jest suchy prowiant lub gorący posiłek serwowany w miejscu docelowym wycieczki.

                   W ramach profilaktyki i wykluczenia negatywnych zjawisk społecznych przeprowadzone są pogadanki m.in. na temat bezpieczeństwa w sieci internetowej oraz poświęconych problemom różnego rodzaju uzależnień. Ponadto w ramach zajęć Placówki dotychczas odbył się cykl warsztatów ,,Pierwsza pomoc przedmedyczna” prowadzonych przez ratownika medycznego. W działaniach profilaktycznych oraz w celu obniżania poziomu wykluczenia wychowawcy wraz z funkcjonariuszami policji regularnie monitorują miejsca zagrożone wykluczeniem społecznym.

                   Regularnie w Placówce odbywają się zajęcia plastyczne, sportowe oraz gry i zabawy podwórkowe na świeżym powietrzu prowadzone przez wychowawców. W Placówce organizowane są również imprezy okolicznościowe, takie jak: Wigilia, Wielkanoc, Dzień Kobiet, Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka oraz organizowane są urodziny uczestników.