Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Integracji Społecznej w Ustce z siedzibą przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 76-270 Ustka.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Szumko, z którym można kontaktować się e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.
  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem przygotowania, zawarcia i realizacji/wykonania umowy.
  6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji/wykonania umowy, obowiązku archiwizowania dokumentacji i ewentualnych roszczeń.
  7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do danych osobowych dotyczących ich osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo  do przenoszenia danych.
  8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Centrum Integracji Społecznej w Ustce nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA

Centrum, w ramach reintegracji zawodowej, może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową oraz działalność wytwórczą w rolnictwie, z wyłączeniem działalności polegającej na wytwarzaniu i handlu wyrobami przemysłu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych  wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 0,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali.

Działalność ta nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i może być prowadzona jako statutowa działalność odpłatna pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wszystkie usługi wykonywane są w ramach reintegracji zawodowej uczestników CIS.
Całkowity przychód przeznaczony jest na cele statutowe CIS.

 

W ramach reintegracji zawodowej prowadzimy działalność usługową odpłatną w zakresie:

I. usług opiekuńczy                    II. Usług porządkowych i utrzymania terenów zielonych                          III. Usług remontowo-budowlanych

     ulotka reklamująca usługi opiekuńcze i pielęgnacyjno-higieniczne             ulotka reklamująca usługi porządkowe i utrzymania terenów zielonych   ulotka reklamująca usługi mycia i porządkowania nagrobków   ulotka reklamująca usługi porządkowe - wiosenne porządki

 (kliknij na ulotkę, żeby powiększyć)

DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA

W ramach działalności nieodpłatnej wspieramy instytucje, organizacje i podmioty użyteczności publicznej. Współpracowaliśmy m.in. z:

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustce

- Urzędem Miasta Ustka

- Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce

- Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ustce

- Żłobkiem Miejskim w Ustce

- Miejskim Przedszkolem nr 1

- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustce

- Usteckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku Żyj Kolorowo

- Fundacją Kaszubskie Słoneczniki/Niepubliczną Szkołą Podstawową w Ustce "Adventure"