CIS w Ustce zaprasza do złożenia oferty na dostawę nw. sprzętów

Dokumentacja:

1. zapytanie ofertowe.docx

2. formularz oferty.docx

3. opis przedmiotu zam.docx

4. załącznik.docx

5. załącznik.docx

6. załącznik.docx

7. załącznik.docx

8. załącznik.docx

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę artykułów chemicznych i agd

w ramach projektów „Usteckie Centrum Usług Społecznych II” oraz „Przestrzeń na plus ...” realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz na potrzeby własne Centrum Integracji Społecznej w Ustce

zapytanie ofertowe.pdf

formularz

oświadczenie1.pdf

oświadczenie2.pdf

oświadczenie3.pdf

oświadczenie4.pdf

wzór umowy.pdf

 

ZAPRASZAMY

Dokonano poprawy zał. nr 2 - formularz ofertowy - zapisy w kol.2 (błędnie dopisane ilości w nazewnictwie środków)- 21.06.2023

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usług w zakresie udzielania poradnictwa podologicznego na terenie Miasta Ustka

w ramach projektu:

  "Przestrzeń na plus..." realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 Oferty należy składać do dnia 23.lutego 2023 r. do godz. 15(decyduje data i godzina wpływu do biura Zamawiającego). Ofert otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania

 

zapytanie ofertowe poradnictwo podologiczne

formularz oferty

rodo

klauzula informacyjna

przeciwdziałanie agresii

wykaz personelu

oświadczenie o braku wzajemnych powiązań

...............................................................................................................................

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usług w zakresie udzielania poradnictwa podologicznego na terenie Miasta Ustka

w ramach projektu:

Usteckie Centrum Usług Społecznych II” realizowanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

zapytanie ofertowe

formularz oferty

rodo

klauzula informacyjna

wzór umowy

przeciwdziałanie agresji

wykaz personelu

oswiadczeni o braku wzajemnych powiązań

 

 

 

 

 

 

 

.............................................................................................................................