Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku  zaprasza do udziału w Europejskich Dniach Pracodawców 2022

18.05.2022 r. Dzień Otwarty dla pracodawców- konsultacje na temat aktywnych form pomocy, miejsce: Leszczyńskiego 8, godz: 8:00-14:00, sala 30


19.05. 2022 r. webinarium dla pracodawców :” Jak przygotować, przeszkolić i zatrudnić obywatela Ukrainy”'
-> Identyfikator spotkania: 935 6229 0431
-> Kod dostępu: 795771

 W temacie spotkania poruszymy kwestie dotyczące:

 - zasad zatrudniania obywateli Ukrainy przy wykorzystaniu pomocy z urzędu pracy

- nostryfikacji i weryfikacji kwalifikacji na podstawie nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

- przedstawimy możliwości wynikające z aktywnych form pomocy : staży, szkoleń dla osób bezrobotnych

- omówimy zasady szkolenia  pracowników w ramach  Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla zatrudnionych obywateli Ukrainy

 

....................................................................................................................................................................................................