Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce ogłasza nabór na stanowisko

Wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w Formie pracy podwórkowej w Ustce

Niepełny wymiar czasu pracy (1/4 etatu)

 

nabór na wychowawcę PWD

.........................................................................................................................................