Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce zaprasza do składania ofert 

na na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci na terenie Miasta Ustka

w ramach projektu Usteckie Centrum Usług Społecznych II” realizowanego

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

 

formularz oferty

rodo

oswiadczenie

klauzula informacyjna

wzór umowy

zapytanie ofertowe

 

......................................................................................................................................