Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce zaprasza do składania ofert 

na świadczenie usług w zakresie poradnictwa podologicznego dla osób niesamodzielnych na terenie Miasta Ustka

w ramach projektu Przestrzeń na plus...” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

 

 

formularz oferty

rodo

klauzula informacyjna

wzór umowy

zapytanie ofertowe

oswiadczenie

 .....................................................................................................................................................................................................................