Drukuj
Kategoria: Zamówienia publiczne

Zapraszamy do składania ofert na dostawę środków chemicznych i bhp w ramach projektu UCUS II.

W załączeniu zapytanie wraz z załącznikami:

zapytanie ofertowe.pdf

formularz oferty.docx

oświadczenie RODO.pdf

oświadczenie powiązania.pdf

projekt umowy.pdf

klauzula informacyjna.pdf

 

Termin składania ofert - do 30.12.2021r. do godz. 15:00.

------------------------------------------------------------------------------