Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Centrum Integracji Społecznej w Ustce:
do dnia 27 grudnia 2020 r. nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110,284, 568, 695, 1087 i 1517), ust i nosa wszystkich pracowników, jeżeli ich ilość w pomieszczeniu jest większa niż 1osoba oraz wszystkich uczestników przebywających na terenie budynku.
 
Kontakt osób spoza CIS jest możliwy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z pracownikiem pod nr tel. 793 824 711 lub  881 415 208.
 
Nakaz obowiązuje od 28 listopada 2020r.