Centrum Integracji Społecznej w Ustce informuje, iż w wyniku naboru ofert na wykonanie monitoringu w budynku Usteckiego Centrum Usług Społecznych dokonano wyboru Wykonawcy:

 
Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:
 
Usługi Instalacyjne Władysław Perszewski, ul. Witosa 3, 76-251 Kobylnica, łączna cena brutto 11.907,76 zł, 100 pkt
 
Dziękujemy za udział w postępowaniu