W związku z rozpoczęciem etapu konsultacji Strategii Rozwoju Miasta
Ustka do roku 2030 zachęcamy do udziału w wypełnieniu ankiety
elektronicznej mającej służyć zbadaniu potrzeb mieszkańców.
 Ankieta dla rodziców słuchaczy Uniwersytetu Dziecięcego - lubiewo.pl