LOGOTYPY KOLOR góra

 

Centrum Integracji Społecznej w Ustce wraz z Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica oraz Pomorską Akademią Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o. (lider projektu) realizuje projekt pn. „Krok do sukcesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Wartość projektu:  1 000 239,79zł

Dofinansowanie:      850 203,82zł

Wkład własny:         150 035,97zł

CEL:

Celem głównym realizowanego projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub podwyższeniem kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

OKRES REALIZACJI:

IV2017 - XII2019

GRUPA DOCELOWA:

Wsparciem w ramach projektu zgodnie z założeniami zostaną objęte osoby w wieku aktywności zawodowej, w szczególności:

  1. mieszkające i/lub pracujące na terenie Gminy Słupsk, Kobylnica, Miasto Ustka
  2. w wieku 25 +, 50+
  3. o niskich kwalifikacjach
  4. pracujących w MSP, PES

DZIAŁANIA: 

Wsparcie merytoryczne dla Uczestnika/Uczestniczki w ramach Projektu obejmuje:

  1. spotkania z doradcą zawodowym;
  2. udział w (do wyboru):
  • szkoleniach i kursach TIK
  • szkoleniach i kursach językowych - język angielski i język niemiecki,
  • szkoleniach/kursach zawodowych, w tym studiach podyplomowych.

REZULTATY: 

W rezultacie oddziaływań projektowych co najmniej 85% osób w wieku 25+ objętych wsparciem uzyska kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu projektu.