W projekcie socjalnym pn „WWW – wole wiedzieć więcej” wzięło udział 12 uczestników Centrum Integracji Społecznej w Ustce. Jego celem była próba zwiększenia świadomości na temat konsekwencji nadużywania alkoholu doświadczanych przez osoby pijące oraz członków ich rodzin. Pośrednio odbiorcami projektu byli również mieszkańcy miasta Ustka, do których skierowana była akcja informacyjna. W projekcie zrealizowano zajęcia z psychologiem oraz z pedagogiem.

Dodatkowo w ramach projektu wydrukowano i rozdano wśród mieszkańców miasta Ustka ulotki informacyjne na temat problemu uzależnienia i możliwości uzyskania pomocy w tym zakresie.

strona pierwsza ulotki dotyczącej przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu z informacjami gdzie uzyskać wsparcia oraz konsekwencjami dla rodziny          strona druga ulotki dotyczącej przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu z informacjami o konsekwencjach picia dla osoby uzależnionej, współmałżonka i dzieci