Drukuj
Kategoria: Usteckie Centrum Usług Społecznych- zakończony
Odsłony: 108

Centrum Integracji Społecznej w Ustce jako realizator projektu pn. "Usteckie Centrum Usług Społecznych", nr umowy: RPPM.06.01.02-IZ.00-22-0020/17-00, informuje, iż zgodnie z zasadą zachowania trwałości, mieszkańcy mogą uzyskać wsparcie, m.in. dla osób z niepełnosprawnościami, opiekunów oraz rodzin w okresie trzech lat od zakończenia realizacji projektu, tj. od 01.06.2021r. m.in.:

- usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (np. fizjoterapeuta)

- usługi asystenckie

- wsparcie w formie mieszkania wspomaganego 

- poradnictwo specjalistyczne 

- wypożyczenie sprzętu medycznego/rehabilitacyjnego 

- teleopieka

- wsparcie rodziny, w tym: działalność placówki wsparcia dziennego, poradnictwo dla rodzin

- działalność Klubu Seniora

 

Zapraszamy do kontaktu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce - 59 815 43 90

Centrum Integracji Społecznych w Ustce - 793 824 711

Ustecki Uniwersytet III Wieku "Żyj kolorowo" - 59 814 64 98