Serdecznie zapraszamy mieszkańców Ustkiplakat postaw na prace II

do udziału w projekcie

pn. "Postaw na pracę II" (drugi nabór )

 

Od kwietnia 2019 proponujemy udział  w ramach następujących warsztatów:

- remontowo - budowlanym

porządkowym z utrzymaniem terenów zielonych

- opiekuńczym

i nowo utworzonym WARSZTACIE PRAC TWÓRCZYCH !

 

Zasady rekrutacji oraz uczestnictwa, oraz oferowane formy wsparcia przedstawione zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa (dostępne w siedzibie CIS w Ustce lub MOPS w Ustce).

Chęć udziału w projekcie można zgłaszać do pracowników socjalnych MOPS w Ustce osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 59 815 43 93 lub 59 815 43 94.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie powinny złożyć czytelnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy oraz podpisany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  pracownikowi socjalnemu MOPS w Ustce.

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------