Centrum Integracji Społecznej w Ustce zakończył realizację I części działań dla grupy uczestników CIS. Zrealizowano dotąd:

- 15 godz. warsztatów motywujących,

- 25 godz. warsztatów profilaktycznych,

- 60 godz. terapii indywidualnej.

Ponadto trwają przygotowania do organizacji dalszej części działań dla II grupy uczestników CIS.