KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ/ ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

w niepełnym wymiarze czasu pracy - 1/2 etatu

ogłoszenie.pdf

OFERT MOŻNA SKŁADAĆ DO 24 STYCZNIA 2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------